เกี่ยวกับเรา

คุณนิพนธ์ วงค์อาสา

nipon_fluidmechanics@live.com

หจก. ฟลูอิด แมคคานิคส์ คอมโพเน้นท์

148/55 ม.11 หนองละลอก บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

โทร. : 0 3863 7789, 08 3112 7575

แฟกซ์ : 0 3863 7789